پادکست جنون

روایت جنایتهای واقعی

پرونده‌های جنایی همیشه پر از خشونت، تهوع و خون نیستند. حل کردن یک معمای جنایی شاید چیزی شبیه قدم زدن در مکانی ناشناخته است؛ با پادکست جنون هر ماه یک داستان جنایی، یک پرونده، یک سفر.

به پادکست جنون گوش کنیدجدیدترین داستانها


همه پادکستها

سریالهای پادکست جنون


"]

درباره ما