سریال برایان ولز

10 خرداد 1399

۲- برایان ولز (قسمت دوم)

تابستان سال 2003 مردی به نام برایان ولز با بمبی دور گردنش وارد بانک میشه و بعد از سرقت به سرعت از بانک خارج میشه. درحالیکه […]
31 اردیبهشت 1399

۱- برایان ولز

تابستان سال 2003 مردی به نام برایان ولز با بمبی دور گردنش وارد بانک میشه و بعد از سرقت به سرعت از بانک خارج میشه. درحالیکه […]