12 آذر 1401

۲۵- سرکوبگر؛ توتو کنستانت (قسمت دوم)

امانوئل توتو کنستانت با برگشت کشیش آریستید مخالف بود و همین جبهه‌گیری سیاسی توتو و گروهش باعث میشد با دولت وقت آمریکا به ریاست بیل کلینتون […]