16 فروردین 1400

۱۱- سرقت قرن بوینس‌آیرس

فرناندو آراوخو یه ایده‌ی دیوانه‌وار داشت و اونو با دوست قدیمی خودش، بولستر هم مطرح کرد؛ من یه نقشه برای سرقت بانک دارم! روایت و تنظیم […]