16 مهر 1399

۵- سه‌گانه هتل سیسیل- سوم؛ شاعر وین

در سال ۱۹۹۱ دو مرد برای دیدن کسوف به ارتفاعات حومه‌ی لس آنجلس رفتند، ولی به جای خورشید گرفتگی با جنازه‌ی زنی مواجه شدند که با […]